hifi engine

denon pra-1200

need circuit denon pra-1500