hifi engine

HITACHI SR 302HITACHI SR 302

Front view