hifi engine

Akai M-4 Multi-Four Terecorder

Schematic added for the Akai M-4 Multi-Four Terecorder reel to reel tape recorder. Many thanks to wilhelmburgie for the scans

Akai M-4 Multi-Four Terecorder