hifi engine

Harman Kardon HKTS 200SUB + HKTS 210SUB

Service manual (en) for the Harman Kardon HKTS 200SUB and HKTS 210SUB subwoofer systems. Thanks again to Adagio62

Harman Kardon HKTS 200SUB + HKTS 210SUB