hifi engine

Hitachi TRQ-2040

Brochure (en) for the Hitachi TRQ-2040D stereo cassette deck. Thanks again to saadhassouna

Hitachi TRQ-2040