hifi engine

Nikko Beta 20

Service manual (en) for the Nikko Beta 20 pre-amplifier. Many thanks to jason12 for the scans

Nikko Beta 20