hifi engine

RCA Radiotron

Added an RCA Radiotron technical manual. Thanks again to karodimitrov

RCA Radiotron