hifi engine

Samson Servo 200, Servo 300 + Servo 600

Added schematics for the Samson Servo 200, Servo 300 and Servo 600 stereo power amplifiers. Many thanks to dante22

Samson Servo 200, Servo 300 + Servo 600