hifi engine

Toshiba XB-2000

Owners manual (en) for the Toshiba XB-2000 audio video receiver. Thanks again to G-Fruit

Toshiba XB-2000